KLIMATSMART PÅ ETT ENKLARE SÄTT



PROVA REDAN IDAG

Nästintill inget vatten som går till avlopp

FÄRRE KEMIKALIER

desinfekterar ytor

sparar vatten - 90% lägre förbrukning

Ta ett steg mot en bättre miljö, boka en ångtvätt nästa gång.